Είμαστε εδώ για εσάς, παρέχοντας αξιόπιστες λύσεις σε κάθε νομικό πρόβλημά σας.

Σχέσεις Εμπιστοσύνης

Law Firm Kateva

Τομείς Δικαίου

Αστικό Δίκαιο

Οικογενειακό, Κληρονομικό, Εμπράγματο, Ενοχικό- Σύνταξη/ κατάθεση αγωγών, έκδοση διαταγών πληρωμής, διαταγών απόδοσης μισθίου, έκδοση κληρονομητηρίου, χορήγηση άδειας αποποίησης κληρονομιάς ανηλίκου, κήρυξη διαθήκης κύριας, έκδοση διαζυγίων, ρύθμιση θεμάτων επιμέλειας και διατροφής τέκνων.

Δίκαιο Ακινήτων - Δικηγόρος για Ακίνητα

Προσύμφωνα - Συμβόλαια Αγοραπωλησίας Ακινήτων, Έλεγχοι Τίτλων Ιδιοκτησίας ακινήτων, Εθνικό Κτηματολόγιο. Για την αγορά ενός ακινήτου χωρίς ελαττώματα, το γραφείο μας αναλαμβάνει έλεγχο τίτλων ιδιοκτησίας

Εργατικό Δίκαιο - Συντάξεις

Ερμηνεία και καταγγελία σύμβασης εργασίας, αξιώσεις δεδουλευμένων, επιδομάτων, αδειών και μισθών υπερημερίας. Εργατικά ατυχήματα. Απονομή Συντάξεων.

Τραπεζικό Δίκαιο

Ρύθμιση Οφειλών, Άμυνα του Οφειλέτη σε περίπτωση έκδοσης διαταγής πληρωμής, αναγκαστικής κατάσχεσης και πλειστηριασμού, δανειακές συμβάσεις.

Δικηγορικό γραφείο Παρασκευή Β. Κατέβα

Στον πυρήνα της αποστολής μας βρίσκεται η δημιουργία ενός δεσμού εμπιστοσύνης μεταξύ εμάς, ως δικηγόρων, και των πελατών μας. Το γραφείο μας διακατέχεται από τη φιλοδοξία να υπερασπίσει με αποφασιστικότητα τα συμφέροντα των πελατών του. Διατηρούμε σταθερές τις αξίες της νομικής επιστήμης και της δικαιοσύνης.

Κινούμαστε με αξιοπρέπεια και υπευθυνότητα σε έναν κόσμο όπου η πίστη στη δικαιοσύνη φαίνεται να δοκιμάζεται.

Υπευθυνότητα

Αντιμετωπίζουμε κάθε υπόθεση με προσεκτικό χειρισμό, έχοντας ως απόλυτο προτεραιότητα το συμφέρον του πελάτη μας.

Εχεμύθεια

Οι λεπτομέρειες της υπόθεσής σας, καθώς και η εξέλιξή της, τυγχάνουν απόλυτης εμπιστευτικότητας.

Αποτελεσματικότητα

Αναλαμβάνουμε την απόλυτη δέσμευση για την ολοκλήρωση των υποθέσεων που μας εμπιστεύονται οι πελάτες μας.

Law Firm Kateva

Μείνετε ενημερωμένοι